Particulier

Een appartement (appartementsrecht) in eigendom hebben brengt meer met zich mee, dan de eigendom van een ander soort woning (losse woning). Feitelijk heb je een aandeel in de gemeenschap, met daaraan gekoppeld een exclusief gebruiksrecht van een of meer privé gedeelte. Zo'n privé gedeelte heeft een bestemming, zoals woning, berging, garage, winkel of anderszins. Het gebruik van een privé gedeelte is aan de regels gebonden, je mag er (veel) minder mee dan een grondgebonden woning.
Voor het onderhoud van het gebouw en dus ook van veel van de bouwkundige elementen van een privé gedeelte is een appartementseigenaar afhankelijk van de vergadering van eigenaars. Daarin wordt besloten over het onderhoud, de staat en kwaliteit daarvan en hoe dit gefinancierd wordt. Aan deze beslissingen van de vergadering ben je als eigenaar gebonden.
Welke regels een rol spelen bij een appartement, staan beschreven in de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement. Vaak is dit notarieel jargon en niet makkelijk leesbaar.

Voor het verkoopbaar maken van een appartement of het aankopen van een appartement is een scan van de stukken en het daaruit lichten van de belangrijke regels net zo belangrijk als de foto's die op de funda staan. Bij deze scan kunnen wij behulpzaam zijn.
Voor een offerte, klik HIER.

Juridische aankoopkeuring.
Inmiddels is een bouwkundige keuring van een woning bij aankoop daarvan redelijk ingeburgerd. Het is zelfs een standaardoptie in de meest gebruikte standaardkoopcontracten. Bij een appartement is naast een bouwkundige keuring van het gehele (!) gebouw ook een scan nodig van de bijbehorende stukken, zoals het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en verdere stukken. Door onze jarenlange (juridische) ervaring op het gebied van appartementsrecht kunnen wij u een helder en toepasbaar rapport geven.
Afwijkende of bijzondere regels, bepalingen en besluiten worden opgemerkt. Ook wordt gekeken of het door u gewenste gebruik van het appartement mogelijk is. Elk appartement heeft een bestemming die is vastgelegd in de akte. Als u het appartement betrekt, wilt u zeker weten dat u het kunt gebruiken zoals u voor ogen heeft. Indien dat gebruik niet overeenkomt met de bestemming in de akte, dan heeft u een lastig probleem. In een huishoudelijk reglement kunnen gebruiksregels opgenomen zijn, waarbij u kunt denken aan een verbod op huisdieren of eisen aan harde vloerbedekking. Door de juridische aankoopkeuring komt u niet meer voor verrassingen te staan.
Neem voor een vrijblijvende offerte via ons contactformulier contact met ons op.
Ook voor een gecombineerde juridische en bouwkundige aankoopkeuring kunt u bij ons terecht.
Klik HIER voor offerte aanvraag.

Hulp bij huur- en koopcontracten.
Staat u op het punt een koopcontract te tekenen, en heeft u hulp nodig bij de uitleg daarvan? Gaat u uw woning verhuren, en heeft u een huurcontract nodig, dat zowel aan uw wensen als aan het splitsingsreglement voldoet? Wilt u hulp en/of uitleg bij het invullen van deze en andere overeenkomsten? Door onze jarenlange ervaring met contractrecht en appartementsrecht kunnen wij u zo op weg helpen. Uiteraard kunnen wij dergelijke contracten of afwijkende bepalingen ook voor u opstellen.
Neem voor een offerte contact via contactformulier, klik HIER.

Uitleg reglement/splitsingsakte
Is een bepaling of regel uit het splitsingsreglement of huishoudelijk reglement een discussiepunt in uw VvE dat de verkoop of aankoop van uw appartement belemmerd? Dit kan snel uit de lucht geholpen worden door een heldere en vooral praktische uitleg, zonder veel juridische termen. Door deze toepasbare adviezen weet u direct wat wel en niet kan en hoeft u uw hoofd niet te breken over de vaak onbegrijpelijke notariële taal. Wij kunnen u advies en uitleg geven, zodat de verkoop of aankoop van uw appartement niet meer in de weg staat.
Voor uitleg en duiding neemt u contact met ons op via contactformulier, klik HIER.

Vakantie of recreatieparken
U heeft wel te maken met een VvE, maar niet met een splitsing in appartementsrechten?
Dan heeft u waarschijnlijk een recreatie- of vakantiebungalow. In deze verenigingen spelen andere regels een rol dan bij splitsingen. Hoe kunt u er voor zorgen dat de kosten van beheer en onderhoud van de gezamenlijke voorzieningen door alle leden gedragen worden? En wat te doen als een van de leden zijn lidmaatschap opzegt? Mag en kan dat?
Bij overdracht van vakantiebungalows en recreatiekavels spelen -naast de gebruikelijke bepalingen- nog andere overwegingen een rol. Het lidmaatschap van de VvE moet overgedragen worden, de lopende kosten moeten verrekend worden, eventuele kettingbedingen zullen doorgegeven moeten worden en zo verder. Hiervoor is specialistische kennis nodig, zodat niets over het hoofd gezien wordt.
Op al uw vragen over verenigingen bij recreatie- en vakantieparken hebben wij een antwoord. Ook kunnen wij u bijstaan bij overdracht.
Neem gerust vrijblijvend met ons contact op via contactformulier, klik HIER.

Energielabel.
Bij verkoop of verhuur (of mutatie van huurder) moet de verkoper of verhuurder een energielabel overleggen aan de koper of huurder. Sinds begin 2015 is er voor elke woning een voorlopig label afgegeven. Dit voorlopige label kunt u vinden op zoekuwenergielabel.nl en geeft een indicatie. Het label moet voor verkoop of verhuur omgezet worden in een definitief label. Op de site energielabelvoorwoningen.nl kunt u het definitief label aanvragen. Uiteraard kunnen onze erkende EPA-adviseurs dat voor u verzorgen. Het afgeven van een definitief label door ons kost €15,- incl. BTW.
Voor meer informatie of voor hulp bij het verkrijgen van uw definitieve label klik HIER.

Bouwkundig aankoopkeuring.
Als u een appartement koopt, verkrijgt u een aandeel in de gemeenschap. U wordt mede-eigenaar van alle gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Bij aankoop van uw appartement wilt u er niet alleen van verzekerd zijn dat de woning in orde is, maar juist wilt u ook weten wat de bouwkundige staat van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken is, omdat u ook moet meebetalen aan het onderhoud van deze gemeenschappelijke delen. Onze deskundigen met meer dan 25 jaar theoretische en vooral praktische ervaring in de bouwwereld kunnen zo’n bouwkundige aankoopkeuring voor u verzorgen. In het rapport wordt vermeld wat de huidige staat is van het gebouw en de installaties. Tevens wordt een advies gegeven over hoe u de gerapporteerde gegevens kunt gebruiken in de onderhandelingen met bijvoorbeeld de verkoper of de bank. Een standaard aankoopkeuring kost €205,- incl. BTW.
Klik HIER voor een maatwerk offerte.

Bouwkundige inspectie.
Zijn er problemen aan het gebouw of de installaties? Of is er een verbouwing uitgevoerd in uw appartement en wilt u een onafhankelijk bouwkundig oordeel over de deugdelijkheid, zodat de nieuwe koper weet waaraan hij toe is? U wilt uw net nieuwe appartement anders inrichten, en wilt aan de VvE laten zien dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen hebben voor de overige eigenaars? Wij kunnen een bouwkundige inspectie uitvoeren voor u.
Ook voor een gecombineerde juridische en bouwkundige aankoopkeuring kunt u bij ons terecht.
Klik HIER voor een offerte aanvraag.

Opname bouwkundige staat voor huurovereenkomst.
Bij de aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst moet de gehuurde woning worden opgeleverd in de staat waarin het zich bevond toen de huur aanving. Om daar geen onenigheid in te laten ontstaan is een opname aan het begin van de huur en aan het einde van de huur een goede oplossing. Er is dan duidelijk of de woning in goede staat wordt opgeleverd. Deze opname geeft zowel de verhuurder als de huurder duidelijkheid. Voor een dergelijke opname kunt u bij onze bouwkundigen terecht!
Klik HIER voor een offerte aanvraag.

 

 

AfdrukkenE-mail

Copyright: appartementen-bestuur-vve.nl
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Gebruikersvoorwaarden

Realisatie: Inndesign Productpromotie